Το έργο φτάνει στο τέλος του... Τριαντάφυλλος Ελευθερίου ο καλλιτέχνης από τα Καστέλλια

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και εξωτερικοί χώροι