Στο ορεινό όγκο του Καλλιδρόμου έχει δημιουργηθεί μονοπάτι σηματοδοτημένο μήκους 4,1 χλμ όπου ξεκινάει άπο τις παρυφές του χωρίου και καταλήγει στη Λίμνη Νευρόπολη .

Μονοπάτι

Στον Καλλίδρομο  υπάρχουν και άλλα σηματοδοτημένα μονοπάτια που οδηγούν σε διάφορες τοποθεσίες και χωριά όπως στο Ελευθεροχώρι, στο Σκαμνό και την Ιερά Μονή Δαμάστας

Μονοπατι 10 Km

Neuropolisrace 10 km

Μονοπάτι 21 km

Neuropolisrace 21 km