Χρήσιμα Τηλέφωνα

- Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας  2234 350000

- Δήμος Αμφίκλειας . 2234 350300

- ΚΕΠ Αμφίκλειας  2234 350120-121

- Αστυνομία Αμφίκλειας  2234 029100

 Links:

Δήμος Αμφίκλειας   

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας