Τα πηγάδια έδιναν νερό για τη λάτρα, αλλά αρκετα είχαν ωραίο και πόσιμο νερό, όπως του Νικολόπουλου, που εξυπηρετούσε και τα μαγαζιά.  Το πιο παλιό πηγάδι ο Τούρκος το λέμε, μπροστά στο σπίτι του Ζεϊνη. Οι χαρακιές στις πέτρες από τις τριχιές, μαρτυρούσαν για την παλαιότητά του! Σήμερα τα πηγάδια είναι μόνο για πότισμα.

Ένα πηγάδι, γνωστο σε όλους μας, ήταν το πηγάδι του Κατσαδήμα. Σαν θα γινόταν έλεγχος καθαριότητας στο σχολείο, ετρέχαν στην πέτρινη λεκάνη του πηγαδιού και ετρίβαν  με νερό και κεραμίδι να φύγει η βρώμα από τα γλιτσιασμένα χέρια  για να τάβρει καθαρά ο έλεγχος του δάσκαλου!

Και άλλα πηγάδια έδιναν πόσιμο νερό σε κάθε γειτονιά.