Αρχιτεκτονική του οικισμού 

Κλασικό δείγμα αρχιτεκτονικής του οικισμού

paleochori arxitektoniki

Δείγμα Αρχιτεκτονικής Οικισμού (Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΤΣΗΣ)